Du er her: Forside Aĵoj Tradukejo Kvizo pri eo (angla)
Handlinger tilknyttet webside

Kvizo pri eo (angla)

Mi komencis traduki gxin, cxu iu volas helpi al mi? Ni devas fari kelkajn novajn demandojn.

1. In which century esperanto was created ?
          [ ] in the early 20th century
          [ ] in the late 19th century
          [ ] somewhere in the 18th century

2. What is the meaning of the Ending -a in Esperanto?
          [ ] it indicates female gender
          [ ] it marks the genitive
          [ ] it indicates an adjective

3. How is the letter "ĵ" pronounced ?
     [ ] like in English jet,jean
     [ ] like in French journal
     [ ] like in the Spanish name José

4. What is the basic idea behind "fina venko" ?
    [ ] getting the right doughnut for one's coffee
    [ ] getting back to the same state as we had
        before the languages were confused with the fall
        of the Tower of Babel
    [ ] everyone should speak Esperanto as a 2nd language

5. What's the meaning of the word "neniu" ?
    [ ] disagreement with something
    [ ] a young newborn child
    [ ] no one

6. What is meant with "sennaciismo" ?
    [ ] some esoteric adoption of zenbudhism
    [ ] the response to fascistic nationalsocialism
    [ ] the idea of a nationless identity
    [ ] anationalism

7. What is meant with "koran dankon" ?
    [ ] literally for "core donkey" , a real stupid person
    [ ] farewell
    [ ] thank you

8. What is meant with "ĝis !" ?
    [ ] the equivalent of English cheese and used
        to cause you smile when a photo of you is taken
    [ ] a curse similar to English "f*** o**"
    [ ] bye !

9. What is meant with "patrino" ?
   [ ] a patron
   [ ] the equivalent to English "daddy"
   [ ] it just means "mother"

10. What is meant with "homo" ?
       [ ] a homosexual
       [ ] it means just "equal" like the greek "homo"
           in "homophobia" and other derivations
       [ ] it is same in meaning with latin "homo" meaning
           "human"

11. "la" is used
     [ ] as an article for female nouns
     [ ] just as a pronoun
     [ ] like the English article "the"

12. In Esperanto the verb is
      [ ] marked for gender
      [ ] marked for person
      [ ] marked for tense only
      [ ] none of them above

13. "via amato" means
      [ ] by a lover
      [ ] street of the lover
      [ ] your beloved

14. "mil okcent okdek sep" means
      [ ] 1984
      [ ] 1945
      [ ] 1887

15. the ending "-s" in Esperanto
     [ ] indicates the finite verb
     [ ] the 3rd person as "-s" does in English verbs
     [ ] the plural as "-s" does in English and Spanish

fonto

Overs;ttelse

Kvizzen er meget gramatisk og tekstn;r, maaske skulle der noget mere historie eller nutid ind i den.
fx 2. verdenskrig forfoelgelse af eo-ister
nutidens anvendelse fx i hvor mange skoler det bliver undervist eller hvor mange universiteter som tilbyder studier i det
m[ske lokalt: hvor mange blev undervist i esperanto i danmark i perioden 1950 - 1965 under ledelse af L. Friis? ca. 20.000

1. I hvilket aarhundrede blev Esperanto skabt?
          [ ] i det tidlige 20. aarhundrede
          [ ] i det sene 19. aarhundrede
          [ ] paa et tidspunkt i det 18. aarhundrede.

2. Hvad betyder endelsen -a paa Esperanto?
          [ ] det indikerer hunkoen
          [ ] det indikerer genetiv (ejefald)
          [ ] det indikerer adjektiv (tillaegsord)

3. Hvordan udtales bogstavet "j"?
     [ ] som i jens
     [ ] som det franske ord "journal"
     [ ] som det spanske navn José

4. Hvad er den grundlaeggende ide bag "fina venko" ?
    [ ] at faa den rigtige kage til kaffen
    [ ] getting back to the same state as we had
        before the languages were confused with the fall
        of the Tower of Babel
    [ ] alle burde tale Esperanto som et 2. sprog

5. Hvad betyder ordet "neniu" ?
    [ ] at v;re uenig i noget
    [ ] et nyfoedt barn
    [ ] ingen som helst

6. What is meant with "sennaciismo" ?
    [ ] en spirituel opfattelse af zenbuddisme
    [ ] svaret til fasistisk nationalsocialisme
    [ ] ideen om en nationsloes identitet
    [ ] anationalism

7. Hvad menes med "koran dankon" ?
    [ ] at synge i kor
    [ ] farvel
    [ ] mange tak

8. Hvad menes med "ĝis !" ?
    [ ] det svarer til det danske appelsin og bruges til at faa dig til at smile naar der tages billeder af dig.
    [ ] et bandeord der minder om det danske "skrid"
    [ ] paa gensyn !

9. Hvad betyder "patrino" ?
   [ ] en patron
   [ ] svarer til det danske "farmand"
   [ ] det betyder bare "mor"

10. Hvad betyder "homo" ?
       [ ] en homoseksuel
       [ ] det betyder bare "lige" som det gr;ske "homo"
           i "homofobi" og andre afledninger
       [ ] det er samme betydning som det latinske "homo" som betyder "menneske"

11. "la" bruges:
     [ ] som en artikel for hunkons navneord
     [ ] just as a pronoun
     [ ] til at gore ordet bestemt. paa dansk "bil" => "bilen"

12. I Esperanto er verbet (udsagnsordet):
      [ ] markeret med kon
      [ ] markeret med person
      [ ] markeret med tryk kun
      [ ] ingen af de ovenstaaende

13. "via amato" betyder

      [ ] af en der elsker

      [ ] de elskenes gade

      [ ] din elskede

14. "mil okcent okdek sep" betyder
      [ ] 1984
      [ ] 1945
      [ ] 1887

15. endelsen "-j" paa Esperanto

     [ ] indicates the finite verb

     [ ] the 3rd person as "-s" does in English verbs

     [ ] flertal ligesom "-s" gor paa Engelsk og Spansk