Du er her: Forside Iloj Esperanto-tastaturer til Mac OSX
Handlinger tilknyttet webside

Esperanto-tastaturer til Mac OSX

En række forskellige tastatur-layouts på esperanto og dansk til Mac OS X, hvor man kan skrive de specielle esperanto bogstaver ĉĝĥĵŝŭ på forskellige måder.

Systemkrav:
De virker fint på Mac OS X 10.5.2-10.12.3 og jeg tror også de virker på fremtidige versioner ;O)

Hent en eller flere af pakkerne her efter behov:

(Installer dem ved at kopiere de to filer fra den pakkede zip-fil til "/Library/Keyboard Layouts/", man kommer derhen ved at åbne Finder trykke cmd+shift+g, indsætte denne sti /Library/Keyboard Layouts/ og trykke på Enter.)

Esperanto Da.zip
Et esperanto keyboard-layout til Mac OS X, hvor man kan skrive de specielle esperanto bogstaver ĉĝĥĵŝŭ ved at trykke: x for ĉ æ for ĝ alt+h for ĥ å for ĵ ø for ŝ y for ŭ Desuden kan man anvende de danske tegn uden at skifte keyboard-layout ved at holde alt nede så ved at alt+x skriver x, alt+æ for æ osv.
Esperanto Da tastaturbillede
Dansk Eo.zip
Et dansk keyboard-layout til Mac OS X, hvor man kan skrive de specielle esperanto bogstaver ĉĝĥĵŝŭ ved at trykke alt+c for ĉ, alt+g for ĝ osv.
Esperanto.zip 
Et esperanto keyboard-layout til Mac OS X, hvor man kan skrive de specielle esperanto bogstaver ĉĝĥĵŝŭ ved direkte taster som ligger der hvor xqøæwy normalt ligger, hvis man vil skrive de oprindelige bogstaver xqøæwy skal man holde alt nede så alt+x skrive x, alt+q skriver q osv.
Esperanto tastaturbillede
danEOx.zip
Et dansk keyboard-layout til Mac OS X, hvor man kan skrive de specielle esperanto bogstaver ĉĝĥĵŝŭ ved at skrive cx for ĉ, gx for ĝ osv.

Keyboard-layoutet bygger på dette finsk/svenske layout, hvor jeg så bare har ændret tasterne ö og ä til æ og ø, og tilføjet @ hvor den ligger på dansk mactastur, så den er både på alt+2 og alt+apostrof:
http://blogo.ikso.net/tag/klavaro/

DanEOˆ¨.zip
Et dansk keyboard-layout til Mac OS X, hvor man kan skrive de specielle esperanto bogstaver ĉĝĥĵŝŭ ved at trykke alt+c for ĉ, alt+g for ĝ osv eller ved at bruge tasten ^ før bogstaverne cghjs for at skrive ĉĝĥĵŝ eller tasten ¨ før u for at sætte diftong for at danne ŭ.

Installation:

Pak mappen ud og kopier de to filer til hver tastatur-layout ind i mappen:

Harddisk>Bibliotek>Keyboard Layouts

Keyboard Layouts

Gå derefter ind i

Systeminstillinger>Tastatur

Systemindstillinger Tastatur

Tryk på plus for at tilføje et nye tastaturer som du lige har indstalleret i mappen Harddisk>Bibliotek>Keyboard Layouts

Systemindstillinger Tastatur Tilføj

Genstart Computeren hvis det ikke virker

Klik på flaget eller brug tastaturgenvejen (normalt commando+mellemrum) for at skifte til keyboardlayoutet

Esperanto-tastaturer til OSX menu

Så kan du ellers bare skrive løs på esperanto

Eĥoŝanĝo ĉiuĵaude

Lav dine egne tastatur-layouts eller ændre på et af de ovenstående ved hjælp af programmet Ukulele som kan hentes her fra:
http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?site_id=nrsi&id=ukelele