Du er her: Forside Om Esperanto Hvad er Esperanto?
Handlinger tilknyttet webside

Hvad er Esperanto?

Esperanto er et internationalt sprog, der ikke tilhører nogen bestemt nationalitet. Sproget har eksisteret i over hundrede år og tales i størstedelen af verdens lande.

Vigtige træk ved Esperanto:

 • Internationalt: Esperanto er først og fremmest nyttigt til kommunikation mellem folk fra forskellige nationer, der ikke har et fælles modersmål.

 • Neutralt: Det tilhører ikke nogen bestemt befolkning eller et bestemt land, og derfor fungerer det som et neutralt sprog.

 • Lighed: Når man bruger Esperanto, føler man sig mere lige fra et sprogligt synspunkt end i forhold til fx at tale engelsk med en person, der har engelsk som modersmål.

 • Let: Takket være strukturen og konstruktionen af sproget er det sædvanligvis meget lettere at blive god til Esperanto i forhold til et fremmed nationalsprog.

 • Levende: Esperanto udvikles og lever ligesom andre sprog. Ved hjælp af Esperanto er det muligt at udtrykke alle aspekter af den menneskelige tænkning samt til begrebsverden.

For os, som lavede denne hjemmeside, er det en fornøjelse at bruge Esperanto. Hver dag taler vi det med venner fra forskellige lande og kontinenter, mest på internettet. Vi oplever Esperanto som et mægtigt værktøj til venskab og samarbejde mellem folk med forskellige modersmål.

Alfabetet

Alfabetet ser således ud:

A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z

Særlige kendetegn ved esperanto er, at grammatikken er fuldstændig regelmæssig og at der kan dannes rigtigt mange nuancebetydninger ud fra enhver ordstamme ved hjælp af små for- eller efterstavelser, der tilføjes. Eksempelvis:

 • manĝi - at spise
 • manĝejo - spisested (-ej- betyder sted)
 • manĝebla - spiselig (-ebl- betyder mulighed)
 • manĝaĉo - hundeæde (-aĉ- betyder dårlig kvalitet)
 • manĝilo - spiseredskab (-il- betyder redskab)
 • manĝilaro - bestik (-ar- betyder samling eller mængde)
 • manĝinda - "værd at spise" (-ind- betyder værdig)

Esperanto-talende deltager i en verdensomspændende esperanto-kultur, som blandt andet kommer til udtryk på de mange kongresser, hvor unge fra hele verden mødes med mulighed for at snakke sammen på kryds og tværs af nationale sprog- og kulturbarrierer.