Du er her: Forside Om Esperanto Hvorfor tale på Esperanto?
Handlinger tilknyttet webside

Hvorfor tale på Esperanto?

I denne artikel kan du læse om nogle af fordelene ved at lære et kunstsprog som Esperanto.

Grammatikken i esperanto er fuldstændig regelmæssig tager det ikke lang tid at tilegne sig den (man skal snarere bruge tid på at vænne sig til den end at forstå den). Ligeledes kan anvendelsen af de mange for- og efterstavelser hjælpe til at man meget hurtigt kan udtrykke sig meget nuanceret, selv om man egentlig ikke kender så mange ord. (eksemplificer på seperat side?)

Internationalt

En anden fordel ved at anvende esperanto er, at det ikke er noget nationalt sprog. Det vil sige, at alle nationaliteter er lige stillede med hensyn til at bruge sproget.  Det er derfor, at vi kalder esperanto for et internationalt sprog.

Rejse

Man kan opleve verden på en anden måde ved at rejse rundt og besøge andre esperanto-talende. Mange oplever at man får foræret et indblik i det land, man besøger, der ellers ville være svært at opnå. Derudover kan man ofte bo gratis eller næsten gratis hos sin vært!

Lettere at lære

Esperanto har en enkel og logisk grammatik, en fleksibel ord- og sætningsopbygning, og et ordforråd der bygger på hvad der for mange i forvejen er kendt (internationale rødder a la demokrati). Alt dette tilsammen gør det hurtigere at tilegne sig end de fleste andre fremmedsprog - måske ti gange hurtigere end engelsk eller tysk, ifølge enkelte videnskabelige undersøgelser.

At tale på lige fod

Esperanto tilhører ikke et bestemt land eller folk, og giver derfor ikke fordele til nogen frem for andre. Enhver der taler esperanto har de samme rettigheder over det, og sproget kan således være et bindeled mellem vidt forskellige kulturer, på en måde som etniske sprog kun vanskeligt kan opnå. (Eksempelvis vil en kineser der taler engelsk med en amerikaner, som regel være kommunikativt underlegen, mens amerikaneren på sin side ikke slipper fri fra det etnocentriske verdensbillede168 som et modersmål i mange tilfælde vil være med til at strukturere.)

Andre fordele:

Der afholdes mange internationale arrangementer i forbindelse med esperanto, som f.eks. Verdens-Esperantokongressen eller den Internationale Ungdomskongres. De store internationale møder holdes et nyt sted hvert gang, og kan have tusindvis af deltagere.

Der afholdes årligt mange seminarer og kongresser med forskellige temaer som fx Internet kommunikation, Kultur festival, m.fl.

Denne artikel er licenseret under GFDL169 delvist pga. indhold fra den danske Wikipedia.